Nico Vandebroek

Advocatenkantoor

Tarieven

Incasso:

Liefst vooraf overeen te komen, zoniet:

  • bij succesvolle afloop: een percentage van het geïnd bedrag of eventueel alleen intresten en (of) forfaitaire schadevergoeding 
  • bij oninbare vordering: forfaitair bedrag 

Dit zijn richttarieven.  Bij de uiteindelijke berekening van onze staat van ereloon en onkosten kan er rekening worden gehouden met de volgende parameters: hoogdringendheid, ervaring, moeilijkheidsgraad, resultaat, draagkracht cliënt etc…

Hierbij wordt om evidente redenen ook rekening gehouden met de ervaring der medewerkers.  Zo zal voor het werk van een stagiair minder worden gerekend dan voor een advocaat met meer dan 10 jaar ervaring.  Het ereloon kan alzo variëren van € 70,00 tot € 120,00.

Het aangerekende uurloon bestaat enerzijds uit aanwijsbare uren die in een bepaald dossier werden gepresteerd, bijv. de studie van een dossier, de bespreking met de cliënt, onderhandelingen, het opstellen van conclusies, het pleiten, de verplaatsingen, etc… en anderzijds de niet aanwijsbare uren zoals de organisatie van het kantoor, de boekhouding, bijscholing, etc…

In de ereloon- en onkostenstaat is niet begrepen: de kosten van dagvaarding en rolzetting, griffierechten, zoals daar zijn afschriften en uitgiftes van vonnissen en arresten, attesten van bevolking of burgerlijke stand, hypothecaire attesten, kadastergegevens etc…

Hogergenoemde eenheidsprijzen werden opgesteld in augustus 2010 en kunnen jaarlijks worden aangepast overeenkomstig de stijging van de levensduurte, bepaald overeenkomstig de gezondheidsindex.

Kosten

Opening dossier: € 20,00 per dossier

Telefoon: € 2,50 uitgaande oproep

Fax: € 2,50 uitgaand bericht

Kopie: € 0,30 

Gewone brief: € 9,00 per blad 

€ 2,50 tweede adres

Aangetekende brief: € 8,00 supplementair op brief 

Email: € 5,00 

Procedurestukken: € 9,00 per blad 

Verplaatsingskosten € 0,50 per km 

Foto, scannen kleurenafdruk: € 2,00

Raadpleging databanken: € 7,00 geraadpleegde full-tekst 

Ereloon:

Indicatief uurloon € 90,00 

 
2007 Nico Vandebroek / C. Meunierstraat 111, 3000 Leuven / T 016/23.02.56 / F 016/22.99.29 / webdesign statik