Nico Vandebroek

Advocatenkantoor

Dienstverlening

Het belang van de cliënt primeert.

Onze dienstverlening bestaat onder meer uit:

 • verstrekken van advies waarbij van meet af aan de cliënt raad wordt gegeven en begeleid onder meer i.v.m. de slaagkansen van een eventuele procedure en de daarmee gepaard gaande kosten zoals daar zijn niet alleen de erelonen en onkosten van zijn raadsman, doch ook de kosten van gerechtsdeurwaarder, expert, griffierechten, rechtsplegingsvergoeding in geval van winst en verlies etc.
 • bijstand bij onderhandelingen niet alleen juridisch, doch ook strategisch en tactisch om tot een aanvaardbaar resultaat te komen
 • bemiddelen om uiteindelijk tot een overeenkomst te komen die de verwachtingen van alle partijen zoveel als mogelijk respecteert
 • bijstand op de verschillende rechtbanken

Materies

 • Bouw- en aannemingsrecht
 • Verkeers- en verzekeringsrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht 
  • contractueel
  • buitencontractueel
 • Handelsrecht
  • algemene voorwaarden en facturen
  • productaansprakelijkheid
  • consumentenrecht
  • handelspraktijken
 • Arbeidsrecht
 • Milieu- en stedenbouwrecht
 • Strafrecht
  • strafrechtelijke verdediging 
  • burgerlijke belangen
 • Contractenrecht
  • koop
  • huur (woninghuur - handelshuur)
  • pacht
  • lening
 • Onroerende goederen:
  • erfdienstbaarheden
  • vruchtgebruik
  • mede-eigendom
  • burenhinder 
 • Beslagrecht
 • Administratief en publiek recht 
 • Erfrecht 
 • Familierecht: huwelijk, samenwoning, echtscheiding, adoptie, afstamming, ouderlijk gezag etc.
 
2007 Nico Vandebroek / C. Meunierstraat 111, 3000 Leuven / T 016/23.02.56 / F 016/22.99.29 / webdesign statik